Site announcements

نحوه ورود وقوانين كلاس هاي آنلاين

by System Admin -

قوانين كلاس هاي آنلاين

 

1-  دانشجو موظف است تمامی امکانات فنی لازم جهت شرکت در کلاس را فراهم کند. از این رو، خراب بودن اینترنت و تجهیزات فنی دانشجو، ارتباطی به مرکز زبان ندارد و چنانچه جلسه ای از کلاس ها به واسطه مشکلات فنی از دست برود، غیبت محسوب خواهد شد.

2-  نرم افزارهاي لازم جهت آماده سازي سيستم و يا موبايل در منزل را از لينك زير برداريد.

3-  فعال بودن ميكروفون و وبكم در كلاس هاي آنلاين الزامي است. قطع بودن ميكروفون و وبكم به هر دليلي موجب درج غيبت در آن جلسه براي دانشجو خواهد شد.

4- در ابتداي ترم 10 پروژه و در ميانترم 10 پروژه ديگر در پورتال آموزشي بارگذاري خواهد شد. در آزمون‌هاي ميانترم و پايان‌ترم از اين پروژه‌ها آزمون گرفته مي‌شود.

5- استاد هر جلسه يكي از پروژه‌ها را در كلاس با دانشجويان بررسي خواهد كرد، بنابراين لازم است دانشجويان كليه اين پروژه‎‎ها را مطالعه كنند و انجام دهند. لازم نیست پروژه از طریق پورتال ارسال شود.

6- شرکت نکردن در هر آزمون، باعث درج نمره صفر در آن آزمون خواهد شد.

7- چنانچه در آزمون های دوره، هر گونه تخلف آموزشی از جمله تقلب و یا سرقت علمی مشاهده شود، مرکز زبان مجوز دارد تا نمره آزمون را در کارنامه دانشجو، ۲۵٪ منظور کند.

8- چنانچه به هر دلیلی اجرای کلاس از جانب مرکز زبان میسر نبود، جلسه جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد. كلاس‌ها در تعطيلات رسمي مندرج در تقويم رسمي تعطيل است و براي آنها كلاس جبراني برگزار خواهد شد.

9-  قبولي در دوره هاي مركز زبان منوط به اخذ نمرات حضور در كلاس، آزمون پروژه‌ها، نمرات آزمون ميانترم و پايان‌ترم است. (مراجعه به تقويم آموزشي)

10- غيبت غيرموجه در هر سطح (تعداد جلسه غيبت براي هر دوره متفاوت است) باعث حذف درس دانشجو خواهد شد. (مراجعه به تقويم آموزشي)

11- داشتن پوشش مناسب در هنگام برگزاری کلاسهای آنلاین الزامیست. در صورت عدم رعایت این قانون از طرف هر کدام از دانشجویان، (آقا یا خانم ) نمره حضورشان صفر در نظر گرفته خواهد شد.

12- ارتباط با استاد فقط از طريق ارسال پيام در پورتال آموزشي امكان‌پذير است.